Voor leerlingen Daltonschool De Windroos zit afvalscheiding in hun systeem

06 jul 2023

DSC03252

Verantwoordelijkheid is een van de pijlers van Daltonschool De Windroos in Mijdrecht. Daar hoort ook verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving bij. Al vanaf de kleuterklas leren de kinderen over het belang van afvalscheiding. “Wat thuis kan, kan op school toch ook?!”

Wie door De Windroos loopt, telt een groot aantal verschillende afvalbakken. Alle klassen beschikken over een bak voor papier, een bak voor restafval en een gft-bakje. Verspreid over de gang staan bakken waarin het plastic afval wordt ingezameld en ook het eventuele glaswerk wordt apart gehouden. “Ons afvalbeleid is vergelijkbaar met een regulier huishouden”, vertelt directeur Irma van Eeken. “Daar heb je ook een container voor papier, gft en restafval. Het enige verschil is dat bij ons de containers wat groter zijn. De zakken voor het PMD hangen we gewoon aan de weg. Die opbrengst is maandelijks heel imponerend!” 

 

Doppers voor ieder kind

In dat PMD-afval bevinden zich nog veel drinkkartons. “Dat aantal willen we zoveel mogelijk verminderen. Daarom geven we aan ieder kind op zijn of haar eerste schooldag een Dopper-fles. Daarmee willen we stimuleren dat ze deze fles dagelijks gebruiken om water of sap uit te kunnen drinken.” 

Voor de leerlingen op De Windroos is afvalscheiding niet meer dan normaal. “We beginnen daar al mee bij de kleuters”, vervolgt de directeur. “We leren hen dat we veel afval kunnen hergebruiken als we dat goed scheiden. We doen het hen voor en vertellen hen over het belang hiervan. Bovendien krijgen de leerlingen allemaal een zorgtaak; de ene week ben je aan de beurt om de oud-papierbak te legen; de volgende week breng je het plastic naar de weg. Zo worden de leerlingen ook in het volledige proces betrokken.” 

Zwerfvuil opruimen

Naast het scheiden van het afval, gaan de leerlingen van De Windroos regelmatig op pad voor het opruimen van zwerfafval. “Daarmee maken we de leerlingen bewust van het effect dat afval heeft op hun omgeving”, zegt zij. “Veel van het afval kan niet worden door de natuur worden afgebroken en blijft dus eindeloos liggen. Doel van het opruimen is ook dat leerlingen zich realiseren dat ze afval niet in de natuur moeten gooien. Zo heeft het een dubbel effect.” 

Daltonschool De Windroos maakt sinds kort onderdeel uit van een integraal kindcentrum. “Ons afvalbeleid is nu ook afgestemd op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang”, stelt Irma. “Zo gelden in het hele gebouw dezelfde gewoonten en is het voor de kinderen duidelijk. Voor een school is het echt niet ingewikkeld om zo met afval om te gaan; je moet het enerzijds faciliteren met voldoende afvalcontainers en tegelijkertijd het beleid verankeren in de visie. Kinderen zijn de toekomst en leren op deze manier duurzaam omgaan met hun leefomgeving. Voor ons kost afvalscheiding geen extra moeite; leerlingen zijn het helemaal gewend. Het zit gewoon in hun systeem.’’ 

Deze website gebruikt analytische cookies om het gebruiksgemak te vergroten.

Prima