Vragen

Vraag maar raak!

Lamp

Heeft u vragen over afval, afval scheiden, containers, kosten en meer? Dan beantwoorden wij die natuurlijk graag.

Wij helpen u graag verder!

Kijk hieronder naar de meest gestelde vragen, of stel zelf een vraag via het formulier onderaan de pagina.

Hans aan de bak
Waarom kiest de gemeente voor bronscheiding en niet voor nascheiding?

In gemeente De Ronde Venen hebben we gekozen voor bronscheiding. Dat betekent dat we zoveel mogelijk afvalstromen (thuis) apart inzamelen. We kiezen dus niet voor nascheiding: alles in de fabriek pas scheiden. Machines kunnen goed scheiden, maar dit levert wel kwalitatief een stuk minder herbruikbaar materiaal op. En omdat sommige materialen steeds schaarser worden, is het belangrijk dat we er zoveel mogelijk van over houden. Ook GFTE-afval is na nascheiding niet meer bruikbaar voor vergisting. Het is in de fabriek te veel vervuild.

Bij sommige gemeenten met veel hoogbouw mag het PMD bij het restafval. Dit heeft te maken met de ruimte. De andere afvalstromen, zoals GFTE, papier, glas en textiel zamelen ze apart in. De kwaliteit van ons PMD is erg goed door de gescheiden inzameling. Onze inwoners doen het al zo goed, dat we hiermee willen doorgaan.

Het gescheiden afval komt later toch allemaal weer op 1 hoop

Nee, dat is niet waar. Veel afval verwerken we apart: papier en karton, GFTE-afval, klein chemisch afval, PMD-afval, elektrische apparaten, grof tuinafval, bouwafval, textiel en restafval. Als er veel dingen bij het afval zitten die er niet in horen, dan is het afval vervuild. Gescheiden afval dat er vervuild is, moet toch worden verbrand.

Afval is echt waardevol. Verschillende materialen kunnen namelijk weer gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Om gescheiden afval echt opnieuw te kunnen gebruiken, mag het afval niet te veel vervuild zijn.

Waarom moet ik afval scheiden?

Sommige soorten afval kunnen na scheiding direct weer hergebruikt worden. Andere soorten afval kunnen na scheiding verwerkt worden tot grondstoffen voor nieuwe producten. Dit is een goede zaak, omdat veel grondstoffen schaars zijn. Daarnaast is de verbranding van restafval slecht voor het milieu. Hoe minder we dit dus doen, hoe beter. Ook is het verbranden van restafval duur. Afval scheiden is daarom ook goed voor uw portemonnee.

Afval scheiden is geldverspilling

Door goed te scheiden, blijft de kwaliteit van het gescheiden afval behouden. En daardoor levert het meer op als het weer wordt gebruikt als grondstof. Daarnaast betalen inwoners van gemeenten waar het afval goed gescheiden wordt de laagste afvalstoffenheffing.

Hoe kan ik het restafval verminderen?

Door zoveel mogelijk van uw afval goed te scheiden. Twijfelt u in welke container of zak u het afval moet gooien? Kijk dan op de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal. Hier ziet u precies welk afval in welke container of zak hoort.

Gaat de restafvalcontainer niet stinken als hij maar 1 keer in de 3 weken wordt geleegd?

Vooral etensresten geven de meeste kans op vervelende geuren. Daarom is het belangrijk dat u deze resten goed scheidt in de GFTE-container. De GFTE container legen we vaker dan de container voor restafval. In de zomerperiode zelfs elke week. Doe de zakken die in de restafvalcontainer gaan, goed dicht. Zo is de kans op vervelende geuren het kleinst.

Gaan we minder afvalstoffenheffing betalen als we meer afval gaan scheiden?

Dat hoeft niet zo te zijn. Helaas zijn er verschillende oorzaken waardoor de afvalstoffenheffing kan stijgen. De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt bepaald door 2 dingen:

  1. De kosten voor het ophalen en verwerken van afval
  2. De inkomsten van grondstoffen

Het verschil hiertussen is de afvalstoffenheffing. De gemeente mag inwoners niet méér laten betalen dan zij betaalt voor het ophalen en verwerken van afval. Beter afval scheiden zorgt er wél voor dat de afvalstoffenheffing minder snel stijgt.

Wat doe ik met medisch afval?

Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.  Dit hoort in de restafvalcontainer. Naalden en medicijnen kunt u inleveren bij de apotheek in speciale bakken.

Wat doe ik met luiers?

Vieze wegwerpluiers moeten altijd in de restafvalcontainer. Ook als op de verpakking van de luiers staat dat deze in de GFTE-container mogen. Wij onderzoeken of het mogelijk is een inzameling voor wegwerp luiers en wasbare luiers op te zetten.

Wat is de hoogte van de afvalstoffenheffing in 2024?

Hieronder vindt u de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2024 bij gebruik van een grote of kleine restafvalcontainer. De genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van besluitvorming rondom de afvalstoffenheffing. De gemeenteraad besluit hier eind 2023 over.

Tarieven afvalstoffenheffing (onder voorbehoud) voor 2024:

Tarief 140 liter restafvalcontainer €278,40
Tarief 240 liter restafvalcontainer €378,40
Tarief extra 140 liter restafvalcontainer €204,20
Tarief extra 240 liter restafvalcontainer €306,30

Wanneer u toegang heeft tot een ondergrondse restafvalcontainer dan betaalt u €278,40 (onder voorbehoud).

Hoe kan ik zien of mijn restafvalcontainer gechipt is?

Als uw container gechipt is, ziet u vrijwel altijd een kleine witte sticker met een 7-cijferig getal op de deksel.

Dit getal is het chipnummer. De chip zelf kan op een tweetal plaatsen zitten. Heeft uw container een ‘’chipnest’’, dan zult u aan de voorkant van de containerrand een rood of geel stukje plastic aantreffen waarin de chip zich bevindt. Heeft uw container geen nest, dan is de chip vaak onder de containerrand aangebracht. In dat geval zult u bij het omdraaien van de container een klein oranje/rood of geel rondje bevestigd zien in de rand.

 

Wat gebeurt er met de afvalcontainers nadat je ze omruilt?

Deze worden weer ingezet op locaties waar dat kan. Als de container in een slechte staat is, dan neemt de fabrikant deze weer in. De fabrikant gebruikt deze oude container dan om hiervan nieuwe containers te maken.

Worden de chips overgezet op de nieuwe containers of worden deze vernietigd?

De chip blijft bij een container horen (deze heeft ook het volume container in het systeem) De gewisselde containers krijgen allemaal een nieuwe chip.

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u verder!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deze website gebruikt analytische cookies om het gebruiksgemak te vergroten.

Prima