Waarom scheiden we afval?

11 mrt 2023

drv-aandebak-groene-container-gezamenlijk-flat-mijdrecht

Het grootste deel van de geschiedenis was de hoeveelheid afval die door mensen ontstond, nietig door de lage bevolkingsdichtheid. Daarnaast was bijna alles wat mensen bezaten of gebruikten biologisch afbreekbaar. Dat gaf dus geen last voor het milieu. Veel zaken, zoals gereedschappen of meubels werden van generatie op generatie opnieuw gebruikt.

Een beknopte geschiedenis

Volgens de stadsrekening van Antwerpen van 1401 was er al een ambtenaar, de slykmyder, belast met het schoonhouden van de markten en de bruggen. Ook de inwoners moeten dan regelmatig hun straat schoon te maken. En ze moesten het afval naar een terrein buiten de stad brengen. Midden 15e eeuw wordt het recht om huisvuil op te halen verpacht door de magistraat, zo schrijft historisch schrijver Jan Lampo.

Inwoners van Antwerpen moesten in 1401 al hun afval regelmatig naar een terrein buiten de stad brengen.

Sinds de industriële revolutie is de hoeveelheid afval flink gegroeid. Daarnaast bestond ook een steeds groter gedeelte van dit afval uit schadelijke of niet-afbreekbare stoffen. Al het afval, tot en met plastic aan toe, werd gedumpt of verbrand. Tot de druk op het milieu in de jaren ’70 zo hoog werd dat er een plan moest komen. De ‘Ladder van Lansink’ geeft de volgorde van voorkeur aan voor de verwerking van afval. De ideale volgorde hiervoor was en is nog steeds:

  • Preventie
  • Hergebruik
  • Recyclen
  • Energie
  • Verbranden
  • Storten

Met de aanhoudende milieuproblematiek proberen we steeds meer afval te verwerken in de eerste 3 stappen. Dat houdt dus in dat we minder weggooien. En alles wat we weggooien, scheiden we zo goed dat het opnieuw gebruikt kan worden. Of dat het verwerkt kan worden tot nieuwe grondstof. Het afval dat wel nog wordt verbrand, gebruiken we om bijvoorbeeld energie op te wekken. Hoewel we daar in de toekomst het liefst helemaal van af willen zien. Het verbranden van afval is bovendien een kostbare aangelegenheid. Het is veel duurder dan wanneer het afval gescheiden en hergebruikt of gerecycled wordt. Afval scheiden is daarom niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee.

Deze website gebruikt analytische cookies om het gebruiksgemak te vergroten.

Prima